Straffen en maatregelen

  


Gespecialiseerde verkeersrechters
 • Rechters met aantoonbare verkeerservaring
 • Beslissen op basis videobeelden & totaalbeeld
 • Straffen hoeven niet milder, wel reëler

Reële straffen en maatregelen
 • Eerlijke, proportionele & doelmatige straffen
 • Doel: afschrikking & educatie
 • Afschrikking: geldboete, rijontzegging
 • Educatie: EMA klasjes (alcohol) & EMG klasjes (gedrag), taakstraf

Geen begroting op verkeersboetes
 • Begroten op verkeersboetes = pervers
 • Targets voor politie = pervers
 • Een zuiver oogmerk zou zijn als justitie €0 aan boete-inkomsten begroot
 • Boetes zijn meevallers voor speciale pot voor concreet doel