Diensten

 


Stichting O.M. is een onafhankelijk adviesorgaan voor mobiliteitsvraagstukken. Als stichting hebben wij geen winstoogmerk, maar streven wij naar zo breed mogelijke navolging van onze adviezen, in het algemeen belang. Daarom vindt u op deze website al veel hoofdlijnen van onze ideeën, hier en daar geconcretiseerd met praktijkvoorbeelden. Zo kunt u als beleidsmaker, onderwijsinstelling, opinievormer, of belangengroepering al door een enkel bezoek aan deze website gratis op heldere ideeën komen.

 

Maar de ervaring leert dat het kwartje pas echt valt als u samen met één van onze adviseurs een concrete situatie bespreekt en bezoekt. Onze adviseurs zijn u daartoe gaarne van dienst, tegen een nader overeen te komen vergoeding. Wij bieden daartoe (in ieder geval) de volgende mogelijkheden:

  • Rondrit: U neemt plaats in de auto naast één van onze adviseurs en laat zich rondrijden langs een aantal locaties die in onderling overleg met u worden gekozen. Onze adviseur wijst u concreet waar de infrastructuur, regelgeving of wijze van handhaving de oorzaak is van verkeersellende, en wat daar in die concrete situatie aan te doen is;
  • Rondrit per fiets: Idem, maar dan per fiets om de situatie vanuit een ander perspectief te beschouwen;
  • Rondvlucht per helikopter: Bij sommige omvangrijke infrastructurele projecten is letterlijk een  "helicopter view" nodig om de situatie te overzien. Stichting O.M. heeft de beschikking over een helikopter waarmee onze adviseurs u graag die "bird's eye view" verschaffen;
  • Advies voor regelgeving en handhaving: U stuurt ons een schriftelijke samenvatting van de betreffende problematiek, en van de huidige en beoogde regelgeving of handhavingsplannen, waarna één van onze juridische adviseurs zich daarin zal verdiepen. U ontvangt daarna een juridisch en praktisch haalbaarheidsrapport (of liever: rapportje, want Stichting O.M. doet niet aan nietszeggende gewichtigdoenerij) met eventuele suggesties voor alternatieven of aanpassingen, waarna u in een persoonlijk gesprek met onze adviseur daarover nader van gedachten kunt wisselen;

Heeft u behoefte aan dienstverlening die hier niet is genoemd, neemt u dan contact met ons op.

 

Onze vergoedingen worden in rekening gebracht middels een factuur met btw-specificatie. Tarieven worden vooraf duidelijk en schriftelijk met u afgestemd.