Doelstelling

  


De Stichting Onafhankelijk Mobiliteitsadvies heeft als doel de bevordering van veiliger, vlotter en vriendelijker verkeer. Zij biedt daartoe onafhankelijk no-nonsense advies aan overheden, onderwijsinstellingen, beleids- en opiniemakers.

 

Stichting O.M. heeft een frisse kijk op het verkeer, die is gebaseerd op gezond verstand en die permanent verder wordt ontwikkeld door praktijkervaringen te verzamelen van diverse soorten weggebruikers. Zo worden mobiliteitsvraagstukken altijd vanuit verschillende perspectieven beschouwd.

 

Stichting O.M. is in vele opzichten onafhankelijk:

  • onafhankelijk van enige politieke partij of belangengroepering;
  • onafhankelijk van bestuursorganen, verkeersorganisaties of andere instellingen;
  • onafhankelijk van zogenaamd wetenschappelijk onderzoek;
  • onafhankelijk van enig winstoogmerk;
  • onafhankelijk van prestigieuze privébelangen;
  • onafhankelijk van de waan van de dag;

Stichting O.M. neemt liever de oorzaak van alledaagse ergernissen weg dan de symptomen te onderdrukken. Door ieder de ruimte te gunnen zal de agressie in (en buiten) het verkeer afnemen, terwijl juist meer onderlinge begrip tussen de verschillende soorten weggebruikers zal ontstaan. De ruimte daarvoor is aanwezig. Stichting O.M. toont waar en hoe.