grootste tekortkomingen van het huidige verkeer

  


Opstoppingen
  • Files op hoofdwegen, maar niet te vergeten: volkomen verstopte steden & dorpen
Verkeersoverlast
  • Stank, herrie, verkeersagressie, sluipverkeer: ondanks (of vanwege) repressief verkeersbeleid
Gebrekkige verkeersveiligheid
  • Afname aantal verkeersdoden komt niet door goed beleid, maar vooral doordat alles vast staat
Doorgeschoten verkeershandhaving
  • Voortdurende betuttelingsterreur mist inmiddels elke “menselijke maat”
Afname wederzijds begrip
  • Veel weggebruikers verketteren elkaar, eenzijdig overheidsbeleid gooit olie op het vuur
Toenemende ergernis, frustratie & agressie
  • Doordat weggebruikers onnodig op elkaars lip en in een keurslijf worden gedwongen
Verspilling van tijd, energie & levensvreugde
  • Veel “quality time” en “levensgenot” gaat nodeloos verloren in files en verkeersergernis
Negatieve economische & sociale gevolgen
  • Verloren arbeidstijd, stagnatie transport, ziekteverzuim door stress/burnout
  • Veel agressie & verharding in de maatschappij wordt veroorzaakt/versterkt door het verkeer