samenvatting belangrijkste aanbevelingen

  


Inhalen moet juist vaker eenvoudig en veilig mogelijk worden gemaakt
 • zodat men juist niet op elkaars lip gedwongen wordt
 • GEVOLG: minder agressie binnen en buiten het verkeer; meer rust en respect; minder onveilige inhaalacties
In de stad: maak een rooster van dubbelbaans éénrichtingsverkeer
 • met groene golf en gescheiden tweerichtingsfietspad en bus/tram/taxibaan aan linkerzijde
 • GEVOLG: zelfs zonder extra asfalt een enorme winst qua doorstroming, veiligheid, leefbaarheid en luchtkwaliteit
Provinciale wegen: maak drie banen waarvan de middelste om-en-om voor beide richtingen
 • met fysieke afscheiding tussen de rijrichtingen; de ruimte daarvoor is doorgaans ruimschoots aanwezig
 • GEVOLG: veel minder frontale (en dus ernstige) aanrijdingen; zwakste schakel (tractor, veegwagentjes, etc) is niet meer bepalend voor de doorstroming; minder opgekropte frustraties en dus minder (verkeers-)agressie
Intercity snelwegen
 • parallel aan locale 2x2-baanssnelwegen: aparte 2x3-baans intercitysnelwegen met slechts enkele op-en afritten en hogere maximum- of adviessnelheid
 • GEVOLG: betere doorstroming, schonere lucht, ontlasting locale snelwegen
Geen lektijd bij stoplichten
 • dus zodra het ene licht op rood springt, direct het andere licht op groen
 • GEVOLG: betere benutting capaciteit en dus betere doorstroming; meer respect voor rood en dus minder roodlicht-ongelukken; schonere lucht
Strengere voertuigeisen
 • qua vervuilende uitstoot en veiligheid
 • GEVOLG: betere luchtkwaliteit; minder verkeersslachtoffers
Stop de infantilisering van het verkeer
 • veel strengere en anders ingerichte rijexamens; minder regels
 • GEVOLG: minder, maar betere chauffeurs op de weg; meer inzicht & gezond verstand; veiliger en schoner verkeer, minder irritatie
Betere alternatieven
 • taxivervoer veel goedkoper (is mogelijk als de huidige overcapaciteit wordt benut) en beter, met subsidie voor bepaalde doelgroepen
 • OV uitbreiden en drastisch verbeteren; juist in een klein dichtbevolk land moet dat mogelijk zijn
 • veiliger fietspaden & fietsparkeergelegenheden; huurfietsen; antidiefstalregistratie fietsen
 • GEVOLG: reële mobiliteit voor wie geen rijbewijs heeft; verleidelijk alternatief voor wie niet persé met de auto hoeft of wil
Geen kilometerheffing
 • maar vermindering aantal auto’s d.m.v. strenger rijexamen en verleidelijke alternatieven
 • GEVOLG: bescherming privacy; geen nodeloos ingewikkeld, bureaucratisch en duur systeem (dat bovendien geen effect heeft)
Passende handhaving
 • niet zoeken naar overtredingen, maar passende handhaving (straf of advies, liefst met staandehouding en videoconfrontatie), en pas zodra echt ongewenst gedrag plaatsvindt
 • GEVOLG: meer respect en begrip voor politie; meer daadwerkelijk effect bij de echte “wegpiraten”
Geen onmiddellijke invordering rijbewijs bij staandehouding
 • maar pas na beslissing rechter of CBR
 • GEVOLG: een stap terug richting rechtsstaat: geen straf zonder eerlijk proces; geen disproportionele en onomkeerbare maatregelen met onoverzienbare schade tot gevolg; meer medemenselijkheid