Enkele kanttekeningen

  


 • Niet alle tekortkomingen zijn oplosbaar
 • Wellicht zijn niet alle aanbevelingen direct overal praktisch haalbaar
 • MAAR: ook gedeeltelijke invoering kan soms al effect hebben
 • Niet alle aanbevelingen zijn nieuw
 • Veel aanbevelingen zijn gebaseerd op oplossingen in andere landen, voorbeelden:
  • meerbaans éénrichtingsverkeer: New York, Barcelona, etc
  • driebaans provinciale wegen: Frankrijk
  • kwaliteitstaxi's: Londen, Duitsland
  • strenge rijopleidingen: Finland
  • intercity-snelwegen: Duitsland
 • Overgangsmaatregelen zijn niet opgenomen, soms wel noodzakelijk
 • Er zijn vast nog meer aanbevelingen denkbaar
 • Wijzigingen en aanvullingen zullen volgen n.a.v. commentaar en voortschrijdend inzicht