Comfortabel en frequent Openbaar Vervoer

   OV hoeft niet kostendekkend
  • 2e klasse gratis
  • 1e klasse goed betaald voor echte luxe
OV moet comfortabeler & frequenter
Meer (schone) bussen i.p.v. trams: flexibeler in te zetten
Meer en betere aansluitingen
Nachtnet sneltreinen tussen ± 20 steden
In steden: meer aparte rijbanen voor bus, tram, taxi, hulpdiensten
Betere beveiliging met stewards
GEVOLG: veel mensen zullen zich tot OV laten verleiden