ReŽle rechtsbescherming

  


Geen straf zonder eerlijk proces bij de rechter

DUS:

Geen invordering rijbewijs bij staandehouding
  • Deze willekeur is volkomen geëscaleerd
Geen wielklem
  • Deze willekeur is gelukkig al op z’n retour
Afschaffing Wet Mulder & Wet OM-afdoening
  • Eventueel: geen afschaffing, maar modernisering van Wet Mulder (bijv. bewijslast weer 100% bij justitie)