geen invordering rijbewijs

  


Geen invordering rijbewijs bij staandehouding

Wel mogelijk:
 • Rijontzegging door rechter (dus na een eerlijk proces!)
 • Ongeldigverklaring rijbewijs door CBR (volgens eerlijke procedure op tegenspraak)
 • Ommiddellijk rijverbod door politie, slechts bij acuut risico op voortgezet gevaar
GEEN onmiddellijke invordering rijbewijs bij staandehouding, want:
 • Onomkeerbaar
 • Meestal totaal nergens voor nodig (geen acuut gevaar)
 • Disproportioneel
 • Geen reële rechtsbescherming (mosterd na de maaltijd)
 • Miskent de (reële!) mogelijkheid van fouten & vergissingen
 • Tijdig maatregelen nemen kan niet (chauffeur, alternatief vervoer)
 • Alleen de rechter kan na onderzoek ter zitting de gevolgen van de straf overzien
 • Alleen bij de rechter kan men zich werkelijk verdedigen
 • DIRECTE INVORDERING RIJBEWIJS = VOLSTREKT ASOCIAAL & ONAANVAARDBAAR
Eventueel borgstelling bij gevaar ontduiking strafvervolging