geen Wet Mulder

 


Afschaffing Wet Mulder & Wet OM-afdoening

Deze wetten schenden basisrechtsbeginselen, te weten:
  • Vermoeden van onschuld
  • Niemand hoeft mee te werken aan eigen vervolging
  • Bewijslast dient 100% bij justitie te liggen, dat is nu vaak 100% andersom!
  • Geen straf zonder eerlijk proces bij onafhankelijke rechter
Wordt vaak (en vaak terecht) gezien als vals en pure geldklopperij
Ondermijning gezag van politie & justitie
Gevolgen van afschaffing:
  • Betere prioriteitstelling politie
  • Betere acceptatie verkeershandhaving bij het publiek
Eventueel: geen afschaffing, maar modernisering van de Wet Mulder:
  • Pas betalen na uitspraak rechter of zodra niet tijdig beroep is ingesteld
  • Behandeling bij rechter waar betrokkene woont, niet waar overtreding plaatsvond
  • Bewijslast weer volledig op schouders van justitie
  • Taken CVOM terugoverhevelen naar afzonderlijke arrondissementsparketten