Probleemgerichte videosurveillance

  


Niet van dat geniepige:

Maar inhoudelijke confrontatie:

STIEKEM ACHTER DE STRUIKEN STAAN FLITSEN

(afbeelding verwijderd)

UNDERCOVER VERKEERSPOLITIE CONFRONTEERT WEGGEBRUIKER MET BEELDEN

(afbeelding verwijderd)


Essentieel andere insteek van verkeerssurveillance:
  • NIET: Opsporen van overtredingen als doel op zich
  • MAAR WEL: Bij constatering van ongewenst gedrag nagaan welke verkeersregel wordt overtreden, en welk soort handhaving opportuun is. Zo bereik je veel effectiever de juiste doelgroep: de “echte wegpiraten”.
Op basis totaalbeeld verkeersgedrag
Confrontatie & Educatie
In beginsel altijd met staandehouding
Beelden eventueel als strafrechtelijk bewijs
Uitzonderingen waar wel automatisch toezicht aanvaardbaar is:
  • Roodlichtcamera’s
  • Snelheidscontroles op concrete en permanente gevaarlocaties