Minder obstakels

  


 

NIET ZO:

behoeft geen toelichting

 MAAR ZO:

indien een obstakel, dan afgevlakt


Obstakels alleen indien nodig
  • Beveiliging voor bomen, huizen, fietsers & voetgangers: logisch
  • In woonerven: logisch
  • Slechts om inhalen tegen te gaan: NEE, is zeer ergerlijk en werkt volkomen averechts
  • Indien obstakels nodig, dan geen drempels: liever plantenbakken, markeringen, muurtjes, etc
Veiliger
  • Het aantal beschadigde obstakels is veelzeggend
  • Obstakels leiden af van het verkeer en veroorzaken gevaarlijke schrikreacties
  • Minder obstakels leidt tot betere interactie tussen verkeersdeelnemers
  • Resterende obstakels wel beter zichtbaar maken (ook bij regen & plassen water)
  • Resterende obstakels ook afvlakken: geen botsing, maar correctie bij contact (zie foto)
Betere doorstroming
Minder frustratie
Gemakkelijker voor hulpdiensten
  • Eigenlijk een noodzakelijke verbetering voor adequate hulpverlening