Geen lektijd bij verkeerslichten

 


Zodra de ene kant rood krijgt, andere kant direct groen geven
 • Optimale benutting wegcapaciteit
 • Minimale vervuiling & ergernis
 • BELANGRIJK: landelijk simultaan invoeren met indringende bewustwordingscampagne
Aankondiging groen
 • Aftelsysteem bij rood
 • Eerst oranje, dan groen
 • Nog minder lektijd als iedereen al klaar staat (in de juiste versnelling)
Intelligent verkeerslichtmanagement
 • Meer gebruik van inductielussen om naderend verkeer tijdig op te merken
 • Drukste rijrichting permanent op groen houden, tenzij ander verkeer
Veiliger
 • Minder lektijd vergroot het respect voor rood licht
 • Nooit meer zinloos rood licht
 • Minder ongelukken
Betere doorstroming
 • Geen tijdverlies doordat nodeloos alle lichten tegelijk op rood staan