Geen kilometerheffing

  


Onaanvaardbare inbreuk op privacy
  • Geen reële keuze om er al dan niet aan mee te doen
  • Gegevens kunnen in verkeerde handen vallen
  • Die “verkeerde handen” konden best wel eens van de overheid/justitie zelf zijn
  • Zelfs als gegevens niet worden misbruikt, kan privacy worden geschonden
  • Kortom: DIT MOETEN WE ECHT NIET WILLEN!
Onwenselijke bureaucratie
  • Technische en administratieve rompslomp
  • Fraudegevoelig
Effect twijfelachtig en elitair
  • (Auto)mobiliteit wordt door kilometerheffing slechts betaalbaar voor welgestelden
  • Effect hoogst twijfelachtig, want sterke stijging benzineprijs had ook geen enkel effect
  • Sterker en rechtvaardiger effect valt te verwachten bij scherpe verzwaring rijexamens