mogelijk toekomstbeeld van ons verkeer

  


Mobiliteit op maat, voor iedereen
 • Iedereen heeft recht op mobiliteit, maar niet persé per auto
Een vlotte, veilige, harmonieuze & schone doorstroming
 • Geen autootje-pesten, maar de reëel aanwezige mobiliteitsbehoefte accepteren
Betere leefbaarheid op en naast de weg
 • Minder onderlinge hinder & irritaties; Minder agressie in en buiten het verkeer
 • Minder overlast en gevaar in woonbuurten
 • Schonere voertuigen
Realistisch veiligheidsstreven:
 • 100% verkeersveiligheid is een illusie en heeft zelfs averechts effect
 • Meer veiligheid mede te bereiken door betere vaardigheden van chauffeurs te eisen (voordat men een rijbewijs bemachtigt)
Minder regels & verkeersborden; Betere basisvoorwaarden
 • Overvloed werkt averechts
 • Betere rijopleiding, (veel) zwaarder rijexamen → minder regels nodig
 • Het verkeer dient serieus te worden genomen: stop de infantilisering van het verkeer
Intelligente handhaving op basis van de menselijke maat
 • Slechts de meest noodzakelijke regels, probleemgerichte handhaving & reële rechtsbescherming