Ruim baan voor de betaalde file


Ruim baan voor de betaalde file

ingezonden brief in Intermediair 10 december 2009, nr. 50

 

Waarop baseert Paul van der Kwast de stelling dat het “vast staat” dat de files zullen afnemen door de kilometerheffing? Het enige dat na invoering nog steeds vast staat, is het verkeer zelf. De prijselasticiteit van autoverkeer is immers nagenoeg nul, want veel mensen hebben geen reëel alternatief. En of je nu eenmaal per week de tank volgooit en tussentijds de benzinemeter ziet dalen, of periodiek een rekening ontvangt nadat je de tussenstand op de meter al hebt zien oplopen: dat zal echt geen verschil maken. Bovendien worden de kosten vaak doorbelast. Dat de minister ons gerust stelt dat het spitstarief niet al te hoog zal worden, bevestigt deze scepsis. Want dan weten we dus echt zeker dat het geen effect zal hebben. Nog afgezien van de schromelijk onderschatte privacy-problemen is kilometerheffing niet de oplossing. De enige echte oplossing is: minder voertuigen op de weg. Niet door extreme prijsstijgingen, want dat werkt niet en dat zou men bovendien oneerlijk kunnen vinden. Maar minder voertuigen zijn wel haalbaar door veel strengere eisen te stellen aan het rijbewijs. Zo streng dat veel minder mensen voor het examen slagen. Daarnaast moeten echte reële alternatieven worden geboden (veel beter, luxer en fijnmaziger OV; laagdrempelige en betaalbare kwaliteitstaxi’s, betere fietsoplossingen, etc.). Niet alleen de mobiliteit is hiermee gediend, maar zeker ook de verkeersveiligheid. Als men dat laatste werkelijk serieus zou nemen, zou men niet moeten toestaan dat zoveel onbekwame chauffeurs op de weg worden toegelaten. Voor nog meer echte verkeersoplossingen, zie www.StichtingOM.nl.


Stichting Onafhankelijk Mobiliteitsadvies